Alkemy - bemutató

  • Közzé tette: Mesehordó
  • | 21 November 2017
  • | Kategória: Játékok -> Wargame

Mornea világa melyet Ő(ELLE) teremtett régesrégen, az 1370. ciklusában tart. Ő, aki minden teremtésnek forrása, négy gyermekére hagyta e világot. E Négy Épitész, felöltöztette, megformázta Morneát, az Ő dicsőségére és létrehozta a négy fajt amellyel benépesítette e földet.

Khalima létrehozott egy macskaszerű népet, amely felépítette a Khalima Köztársaságot. Naashtól származott a hüllőszerű faj, amely a Naasti kolóniákat alapította. Aurlokántól származik az Aurlok nemzet, egy nyers és misztikus nép. Orhöm formálta meg az embereket, akik megalapították a Jade Triade birodalmat.

Múlt az idő, a népek gyarapodtak, egyesek, mint a Naashtik kihaltak. Ezalatt új birodalmak jöttek létre, mint az Avaloniai királyság, mely különvált a Jade Triadetól és kihirdette függetlenségét.

Morneanak nem csak ezek a népek a különlegességei, de ez a világ szintén az értékes alkemikus kövek lelőhelye. Bár a különböző népek közötti viszonyok általában udvariasak(békések), igazából mindenki ezeket a felmérhetetlen értékű ásványokat akarja megszerezni. Lelőhelyüket a Jade Triade által elhelyezett Jin oszlopok jelzik. Minden nép az alkimiai kövek lelőhelyeit próbálja ellenőrzése alatt tartani. Ezek a kövek emberfeletti tettek végrehajtását teszik lehetővé, de valódi hatalmuk máshol rejlik: az irántuk való vágyakozás akkora, hogy a legerősebb elméket is megingatja és a legegyenesebbek lelkét is megmérgezi. E kövek birtokosai rettegésben tartják a többieket és mindenki a megszerzésükön fáradozik, minnél többet és ezt bármi áron.

Az 1370. ciklusban vagyunk, és ma jobban, mint valaha az alkimiai kövek megszerzése a legnagyobb tét Mornea világában. E kövek értéke akkora, hogy gyümölcsöző kereskedelmet, megfontolt tárgyalásokat, de szintént álnok cselszövéseket és vad összetűzéseket szül a Jin oszlopok árnyékában.

Ekkora az Alkimia birtoklásának ára!

Az Avaloni Királyság

A köd most szállt fel a félelmetes Hajnal Hegyekről, melyek Mornea nyugati részén találhatók. E kietlen tájon a reggeli gőzfüggöny ellenálhatatlanul kúszik Ciar deltája felé, orrfacsaró nyirkossága elborítja a mocsarakat, a növényzetet és az ember által emelt feketedő kőfalakat.

A köd tovább halad a süppedős földeken és elnyeli a rideg várost, melynek körvonalai halványan bontakozik ki a ködben.

A város méltóságteljes, komor és a szél mintha nyögne, mikor falain végigfut. Végül feltűnik Kerkastel, Avalon fövárosának vészjósló (gyászos) árnyéka. Erről a nyugtalanító helyről irányitja, kemény kezekkel alattvalóit és Avalonia hét báróját Ezerarcú Alienor asszony, a királyság uralkodója.

Ugyan az Avaloniaiak fizikai ereje Alienort szolgálja, lelkük az egyház tulajdona. Augustus kardinális, az avaloniai hit legfelsőbb vezetője, mindenkiben tiszteletet és félelmet idéz elő a királyságban, legyen az a legegyszerűbb paraszt vagy a legbefolyásosabb nemes. Ő annak a titoknak az őre, mely Avaloniát egy különös lény sorsához köti: a Beathacranhoz. Ez egy hatalmas és egyedülálló fa, mely saját akarattal rendelkezik és melynek göcsörtös ágai és tekergő gyökerei mindha a végtelenig terjednének.

A királyság megalakulásakor létrejött sötét egyezség következtében az egyház rettentő adottságokkal jutalmazza meg az erre méltónak tartottakat. Ezek a növényi eredetű kegyek elősegítik Avalonia nemeseit olyan fantasztikus tulajdonságok kifejlesztésében, melyeket úgy tűnik, még a természet szabályai sem korlátozhatnak.

Azonban, ha az egyház megjutalmazza az erre méltókat, a dogmától eltávolodókat viszont könyörtelenül megbünteti. E bolondok számára, az egyház fegyveres keze, a három templomos rend egyike nyújt gyors halált és ők szerencséseknek számítanak azokhoz a nyomorultakhoz képest, akik a Beathacran könyörtelen göcsörtjei közé kerülnek.

 
Az Aurlok nemzet

Végtelen zöldellő prérik, itt-ott vöröslő kanyonokkal tarkított hatalmas síkságok, magas hegyek és olyan sűrű erdők, hogy a nap sugarai sohase jutnak át lombozatukon, ez az Aurlok nép földje, a kék sárga mezők « Oblaye Itse », ahogy saját nyelvükön hívják. Ezt a területet lakja Mornea legnépesebb nemzete.

Oblaye Ibse gazdag állatvilággal és burjánzó növényzettel rendelkező gazdag vidék, mindennel ellátja lakóit. Az Aurlokok éberen őrzik értékes földjük kincseit, a legapróbb virágtól a csordákban vonuló óriási aurochokig.

Oblaye Itse természeti kincsei felkeltik a többi nemzet irigységét, ásványi kincsekben gazdag síkságain nagy számban találhatóak az értékes alkimikus kövek. Leginkább az Avaloniaiak szeretnék megkaparintani e földek egy részét. Az Aurlokok nagyrészt nomád törzsekbe csoportosulnak, az évszakok változásához és az állatok vándorlásához alkalmazkodva élnek. Ez egy békességes természetű nép, de ne vezessen félre ez a látszólagos nyugalom. Harci énekeik olyan hirtelen zendüllhetnek fel, mint egy nyári vihar menydörgése. Ilyenkor az Aurlokok vad és könyörtelen harcosokká válnak, haragjukat totem állataik, a Manituk irányítják.

Aurlokan gyermekei különösen szoros kapcsolatban állnak totemjeikkel. Minden újszülött e totem állatok egyikének védelme alá kerül, testalkatuk jellegzetességei mutatja, hogy melyik Manitu fogadta védelme alá az újszülöttet.

 

A Jade Triade birodalma

Északon az Egyenlitő nagy síkságai, lent Mornea legdélebbi területei, nyugaton a sötét Halynal Hegyek, keleten pedig a rejtelmes fehér erdő határolja a Jade Triade birodalmát, mely az emberi faj bölcsője és itt született Mornea első nemzete.

A birodalom szívében egy hatalmas, a tavasz színeibe öltözött palotában ülésezik a három Égiek, a Triade három rendjének vezére. Generációk óta irányítják népüket, a mai napig a nagy birodalom gyarapodásán fáradoznak.

Dao Feng, a Dao Fuvallata Rende vezérének hatásköre a tudomány minden ágára kiterjed, nincs ami tudósai figyelmét elkerülné, minden információ a birodalom gyarapodását szolgálhatja. Számos tudományos felfedezés a rend kisérleteinek gyümölcse. A rend iskoláiban képezik Mornea legtehetségesebb alkimistáit és Dao Feng személyes testőrei a Sárkány Őrség tagjai, ezek közül is a legkivállóbbak.

Wong Hao, az Acél Szív rendjének vezére. Iskoláiban képezik a legjobb harcosokat és Mornea legtapasztaltabb kardforgatóit a birodalom alapítása óta. Senki se merne ellenálni a Tigris Gárdának, Wong Hao személyes elit alakulatának, a rend legjobb harcosainak, kiknek puszta megjelenése a csatatéren megváltoztathatja az összecsapás eredményét. Senki sem ismeri a Sápadt Hold rendje vezérének nevét, se a Triadon belüli pontos szerepét. De bármi is legyen teljesítendő feladata, senki se vonná kétségbe a rend hatékonyságát, legyen az Mornea feltérképezése még az idők kezdetén vagy napjainkban a birodalom diplomáciai ügyeinek elvégzése. A Sápadt Hold mindíg sikerrel jár feladatai elvégzésében. A rend vezére, ahhoz, hogy terveit mindíg hibátlanul hajtsa végre a leghüségesebb hiveire, a Cobra Gárdára támaszkodik.

A Khalimane Köztársaság

Minden valamire való utazó meglátogatja a Khalimane földeket, mert senki sem állíthatja magáról, hogy látta Mornea legcsodásabb vidékeit, ha nem ismerte meg a Khalimane Köztársaság külömbözö részeit. A khalimane földek bámulatos változatossággal rendelkeznek. Az Asfar sivatag éneklő dombjaitól a hóval borított Halib csúcsok sóhaján keresztül, a Békés tenger partjain elterülő, zöldellő síkságok szimfóniájáig, minden táj egy varázslatosan harmónikus melódia, mely az érzékek elkápráztatását szolgálja.

Shadukiam, a Khaliman főváros utcáinak és csatornáinak labirintusa szintén a kontinens csodái közé sorolható és megtekintésük kihagyhatatlan az utazó részéről. Ahogy átlépjük a vízre épített város kapuit, füstölő fűszer finom pézsma és fahéj illata árad mindenfelől.

Shadukiam egy szabad ég alatt emelt múzeum, melyet építői a művészet minden formájának szenteltek. Méltoságteljes épületek dicsőítik az épitészet külömböző formáit, ebben a városban született a festészet és a szobrászat. Az irodalom jelen van lakóinak mindennapi társalgásában

A beszéd élvezete, lelkük nemessége, igazságosságuk természetszerűen arra vezette a Khaliman népet, hogy a népek közötti követek szerepét vállalják. Ennek következménye, hogy a Khaliman cheikhek diplomatákká és bírákká váltak, akik Mornea útjait járják igazságot téve a nemzetek közötti vitákban.

A khalimanok mindíg a finomságot keresik és kötelességüknek tartják, hogy meglássák a szépet minden dologban. A sheikhek ezt az elvet alkalmazzák tárgyalásaik során, harcban és háborúban szintén ezek szerint cselekednek a khalimanok. Harci technikájuk minden része, minden mozdulata olyan, mintha egy milliméter és másodperc pontossággal megrendezett előadás részét alkotná. Ez egy valóságos tánc amit minden khaliman megtanul és amelyet néhányan, akiket Derw’isheknek hívnak, halálos keringők során a végsőkig tökéletesítenek.

Részlet az Oláh Noé által fordított szabálykönyvből.

(fotók: http://alkemy-the-game.com)

Hivatalos oldal: http://alkemy-the-game.com

Magyarországon beszerezhető a Wargammers Offline boltjában http://www.wargammers.hu